Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Maja Aтанасова Адвокат

Maja Aтанасова Адвокат

Специјализација

Главен фокус дава на работните односи и индустриската сопственост, како и на заштита на човековите права.

Професионално членство

Европско здружение на студентите по право во РМ, Македонско здружение на млади правници, Адвокатска комора на РМ.

Кариера

Пред да се приклучи кон тимот на Георги Димитров Адвокати, стажирала на проекти на ОБСЕ и Здружението на млади правници на Република Македонија.

Лични податоци

Родена е во Скопје на 30 мај 1986 година. Студиралa на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Слободното време го користи за волонтирање во Црвениот крст на Република Македонија, спортување и литература. Живее во Скопје, Македонија.

Контакт

atanasovam@dimitrov.com.mk