Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Надица Петковска Стручен соработник

Надица Петковска Стручен соработник

Специјализација

Ја фокусира својата работа на граѓанското право.

Професионално членство

Адвокатска комора на Македонија.

Кариера

Искуството го градела во една од најголемите комерцијални банки во Македонија, од каде продолжила во Георги Димитров Адвокати.

Лични податоци

Родена на 31.08.1984 година во Скопје,Македонија. Студирала на Универзитет Св. Кирил и Методиј. Слободното време го исполнува со редовно практицирање на јога.Живее во Скопје, Македонија.

Контакт

info@dimitrov.com.mk